Menu

Missie en visie

Missie en visie Bouwbedrijf Joziasse

Missie Bouwbedrijf Joziasse:

Op een stevig fundament bouwen wij verder met onze mensen aan ons bedrijf en de projecten
Wij zijn klantgericht en werken vanuit vertrouwen samen aan “onze” projecten. Dit realiseren wij vanuit een transparante structuur, laagdrempeligheid in de organisatie en betrokkenheid bij onze medewerkers, partners en klanten. In alles streven wij naar de best haalbare kwaliteit. 

Visie Bouwbedrijf Joziasse

Wij willen de uitnodigende partij zijn voor alle bouwactiviteiten in en om Zeeland
Daarom optimaliseren en professionaliseren wij de organisatie continu én op de Zeeuwse manier: Nuchter, daadkrachtig en met doorzettingsvermogen. Daarbij sturen wij op gelijke behandeling, een juist werkklimaat en gezond arbeidsethos. Innovatie en duurzaamheid zijn als een tweede natuur en diepgeworteld in ons bedrijf. 
Zo willen wij onze medewerkers boeien en binden, om blijvend te streven naar efficiëntie en hoogwaardige kwaliteit, ten gunste van onze organisatie en de klant. 

Kortetermijndoelstelling

Werken aan bewustwording en het gewenste kwaliteitsniveau om de wederzijdse verwachtingen tussen klant en opdrachtnemer goed te kunnen managen, maar ook onder elkaar. Door uit te spreken waar we naartoe willen (visie) kunnen we uitstippelen hoe (missie) we er willen komen. 
Onze kernwaarden vormen de basis tot bovenstaand doel; Bewustwording.

Langetermijndoelstelling

Bouwbedrijf Joziasse positioneren als een vertrouwd, klantgericht en competitief allround bouwbedrijf. Een bedrijf waarbinnen ‘probleemdossiers’ een welkome uitdaging zijn. Daarbij bestaande én nieuwe opdrachtgevers als ‘premium’ behandelend. Onderscheidend in product en dienstverlening gaan we samen voor een 10!

Onze kernwaarden

Daadkracht

Doortastend, energiek en met werklust
Doen wat je belooft en beloven wat je doet.’ Het mag een cliché lijken maar dit gezegde is bij Bouwbedrijf Joziasse in (hoe kan het ook anders) beton gegoten. In combinatie met termen als lef, ambitieus, doortastend, ondernemend, innovatief en onderscheidend. Hoe groot een project ook mag zijn of hoe klein het klusje ook lijkt; het succes valt of staat met ‘doen wat je belooft en beloof wat je doet.’

Aandacht

Alles wat aandacht krijgt groeit, én … dat snijdt hout
Vanuit dat oogpunt staat aandacht voor collega’s en klanten centraal. Laagdrempelig en flexibel, maar evenzo ook koers gericht binnen de kaders van de organisatie, door te blijven communiceren en elkaars belangen te begrijpen blijven we in balans. Dichtbij en benaderbaar zijn en blijven voor medewerkers, klanten-, en al die andere relaties, is dan ook een van de ambities.

Kwaliteit

Een deugdelijke daad omgezet in dienst en product.
Kwaliteit geeft iets pas waarde als er een woord of definitie aan gekoppeld is. Het is niet des Zeeuws om het woord ‘topkwaliteit’ te koppelen aan dat wat je doet. Toch wordt daar binnen Bouwbedrijf Joziasse wel continu naar gestreefd; naar topkwaliteit. Als bedrijf met ambities ben je dat aan je klanten, medewerkers en ‘jezelf’ verplicht. Dit heeft betrekking tot betrouwbaarheid, professionaliteit, vakmanschap, veelzijdigheid enerzijds en specialisatie in de breedste zin anderzijds. 

Plezier

Plezier komt pas als nummer vier in de rij én met reden
Bouwen is en blijft immers een serieuze aangelegenheid. Waarmee direct gezegd is dat veiligheid, professionaliteit, efficiency en betrouwbaarheid altijd voorop staan. Toch is plezier, en misschien is werkplezier een beter woord, essentieel. Werkplezier komt voort uit wederkerig respect, goede werkomstandigheden,  gelijkwaardigheid, zelfstandigheid, onderlinge zorg en, teamspirit. 

Plezier maak je samen Welkom bij Bouwbedrijf Joziasse!

magnifiercrossmenuchevron-downchevron-right