Menu

Missie en visie

Missie en visie Bouwbedrijf Joziasse

Missie: Bouwen zit in onze genen

Als bedrijf willen we bouwen aan de toekomst van onze relaties
Dit door de voorwaarden te creëren waaronder jij als individu kunt groeien. Dit zodat jij je als medewerker van Bouwbedrijf Joziasse kunt blijven ontwikkelen of als klant helemaal thuis voelt in het huis dat we voor je mochten (ver)bouwen. Door zo ‘in de wedstrijd te zitten’ is ons denken en handelen gericht op de groei van onze relaties en van daaruit die van onze organisatie.

Dit omdat mensen die de ruimte krijgen van meer betekenis kunnen zijn voor zichzelf hun omgevingen en daarmee ook voor onze organisatie. Een organisatie die op een organische manier verder wil bouwen én groeien. Een groei die zich uit in de ontwikkeling van mensen, producten, kennis, professionaliteit, klantgerichtheid en bovenal: ‘een veilige werk- en leefomgeving’ voor iedereen.

Visie: Veilig en duurzaam

Veilig én duurzaam bouwen actuele items en dat zal niet minder worden
Als bouwbedrijf ontwikkelen we continu op het thema veiligheid. Dit met betrekking tot onze medewerkers, relaties en de projecten die wij voor en/of met hen realiseren. Daarnaast loopt het begrip ‘duurzaam bouwen’ als een rode draad door onze werkwijze en -methodieken. ‘Duurzaam bouwen’ betekent in onze optiek eerst en vooral ‘duurzaam werk leveren. Werk dus dat aan onze kwaliteitseisen voldoet. Gezien in het licht van de andere duurzaamheids-ontwikkelingen heeft dit vooral betrekking op duurzaamheid mbt energiebesparing en op het zoveel mogelijk ontlasten van het milieu. Ook hiervoor zetten wij ons volledig in.

Wij denken en handelen vanuit onze kernwaarden:

  • Daadkracht
  • Aandacht
  • Kwaliteit
  • Plezier

Daadkracht

In het woord daadkracht schuilt het woord ‘doen’ en precies daarin zit’m de kracht
Doen wat je belooft en beloven wat je doet.’ Het mag een cliché lijken maar dit gezegde is bij Bouwbedrijf Joziasse in (hoe kan het ook anders) beton gegoten. Dit naast woorden als lef, ambitieus, doortastend, ondernemend, innovatief en onderscheidend. Hoe groot een project ook mag zijn of hoe klein het klusje ook lijkt; het succes valt of staat met ‘doen wat je belooft en beloof wat je doet.’

Aandacht

Alles wat aandacht krijgt groeit, zegt men én … dat snijdt hout
Vanuit dat oogpunt staat aandacht voor collega’s en klanten centraal. Als bedrijf heb je een sociale verantwoordelijkheid. Zeker wanneer een bedrijf groter wordt: Juist dan is persoonlijke aandacht cruciaal. Laagdrempelig en flexibel blijven wordt dan een uitdaging. De eerdergenoemde daadkracht houdt dit met de aanwezige ambities prima in balans. Dichtbij en benaderbaar zijn en blijven voor medewerkers, klanten en al die andere relaties is dan ook een van de ambities

Kwaliteit

‘Kwaliteit’ is een neutraal begrip dat op zichzelf weinig tot niets zegt
Kwaliteit geeft iets pas waarde als er een woord voor staat of eraan gekoppeld is. Het is alleen niet zo Nederlands en al helemaal niet Zeeuws om het woord ‘topkwaliteit’ te koppelen aan dat wat je doet. Toch wordt daar binnen Bouwbedrijf Joziasse wel continu naar gestreefd; naar topkwaliteit. Als bedrijf met ambities ben je dat aan je klanten, medewerkers en ‘jezelf’ verplicht. Dus zonder het hard op te zeggen, streeft Bouwbedrijf Joziasse topkwaliteit na. Dit met betrekking tot betrouwbaarheid, professionaliteit, vakmanschap, veelzijdigheid enerzijds en specialisatie anderzijds. Plus aan duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap tot slot

Plezier

Plezier komt pas als nummer vier in de rij én met reden
Bouwen is en blijft immers een serieuze aangelegenheid. Waarmee direct gezegd is dat veiligheid, professionaliteit, efficiency en betrouwbaarheid altijd voorop staan. Toch is plezier, en misschien is werkplezier een beter woord, essentieel. Werkplezier komt voort uit goede werkomstandigheden, voldoende gelijkwaardigheid, vrijheid, zelfstandigheid, waardering, onderlinge zorg, teamspirit en collegialiteit. Als aan die voorwaarden voldaan is, volgt plezier automatisch. Dit straal je als team en als bedrijf dan ook uit. Welkom bij Bouwbedrijf Joziasse!

magnifiercrossmenuchevron-downchevron-right